AKCIJA JANVĀRĪ!!!

Lūgsim Dievu, J. Imbergs
Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā, L. Čakare
Luteriskais garīgums

SADARBĪBAS UZSĀKŠANA AR DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTRISKO DRAUDZI

DSC09818Š.g. 9. septembrī Pasaules brīvo latviešu apvienības birojā Rīgā notika Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes vadības tikšanās ar ASV Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvi. Draudze bāzējas Losandželosā un ir viena no ietekmīgākajām Amerikas latviešu draudzēm. Tikšanās notika, pateicoties mūsu draudzes mantzines Jolantas Kovnackas k-dzes iniciatīvai.

A/s „SEB banka” ziedo draudzei datorus

DSC09608

Attēlā:  draudzes priekšnieks J. Miezeris saņem SEB bankā ziedojumu

Mūsdienās visās dzīves sfērās notiek strauja informācijas tehnoloģiju ieviešana. Arī baznīcas nav izņēmumi. Viesītes Brīvības baznīcā no 2015. gada notiek digitalizācijas process: izveidota draudzes mājas lapa, veikts pieslēgums pie interneta, svētdienas skolas mācībās izmanto datoru.

Par visu Dievam pateicos

bazn-affisa

Baznīcas patronese, profesore, Dr. jur. ANITA UŠACKA ziedo draudzei jaunās LELB Dziesmu grāmatas

DSC09115Š.g. novembra vidū Latvijā no Hāgas bija ieradusies Starptautiskās Krimināltiesas tiesnese profesore, juridisko zinātņu doktore Anita Ušacka. A. Ušackas k-dze ir jau ilgus gadus ir Viesītes Brīvības baznīcas atbalstītāja un lielākā ziedotāja. Lai gan profesores kundze ir dzimusi Rīgā, tomēr ar Sēliju un Viesītes Brīvības baznīcu viņu saista brīnišķīgi dzīves notikumi un atmiņas.

Oktobrī atsākas Bībeles stundas

bible studiesOktobrī atsākas Bībeles stundas, kuras notiks svētdienas skolas telpā ceturtdienās plkst. 18.00. Pirmajā reizē runāsim par nekristīgā pasaules uzskata izplatīšanos ne tikai pasaulē, bet arī Baznīcā. Turpmākajās reizēs studēsim Bībeli pēc materiāliem: Dieva plāns – mūsu izvēle, Dieva apsolījums – mūsu svētība, Dieva uzticība – mūsu cerība. Šīs darba burtnīcas būs par Veco derību, un to plāns ir līdzīgs draudzē jau zināmajam materiālam Augsim stipri Dieva ģimenē. Gaidīti visi, neskatoties uz dažādu sagatavotības līmeni!

Mācītājs Alvis Aboliņš

Atsākas mācības Svētdienas Skolā

“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt,jo tādiem pieder Debesu Valstība.”

Mateja ev.18: 1-5

Atsākas mācības  Evaņģēliski Luteriskās Draudzes Svētdienas Skolā.
Pirmā tikšanās 2. oktobrī plkst.17.00 Svētdienas skolas telpās.
Gaidām!
Skolotājas: Larisa un Gunda

Ekskursija uz Rīgu un Jūrmalu

DSC0895727.augusta rīts mūs sagaidīja ar siltiem saules stariem, un bērnu sejas rotāja smaids.

 Kopā ar Svētdienas skolas bērniem ekskursijā uz Rīgu devās seši ukraiņu bērni un divas viņu māmiņas no Židačivas pilsētas.

Rīgā pie ev. lut. Sv.Pētera baznīcas mūs sagaidīja tās mācītājs Atis Vaickovskis, kas arī uzņēmās izrādīt Rīgu. Cik saviļņojoši bija atrasties un lūgt Dievu pie iespaidīga altāra un ievērot lielo septiņžuburu svečturi, vērot Rīgas panorāmu no Sv.Pētera baznīcas skatu troņa.

Aicinājums ziedot

 Bet to es saku: kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus;

un, kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību.

                          /Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6/.

Viesītes Brīvības baznīca šobrīd ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, jo no tās uzcelšanas laika 1939. gadā nav veikti nekādi nopietni renovācijas darbi. Ēkai vairākās vietās ir bojāts jumta segums, kas nav mainīts kopš uzcelšanas brīža, lietus ūdens tek uz baznīcas sienām un sijām, daudzās vietās ir bojāti logi, tikpat kā nefunkcionē apkures krāsnis. Baznīcā nav veikti nekādi siltināšanas darbi. Telpu Iekšējā elektroinstalācija ir vēl no pirmskara laika un netur vajadzīgo slodzi. Nepieciešams arī ir baznīcas iekšējais kosmētiskais remonts. No baznīcas uzcelšanas laika nav veikta tās ārējā apdare.

Baznīcu nakts Viesītes Brīvības baznīcā

Tad tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts Tev spīdēs kā diena.

IMG_4185Šogad 5. jūnijā pirmo reizi ārpus Rīgas notika visā valstī garīgās kultūras pasākums „Baznīcu nakts”. Visos Latvijas novados vairāk kā 100 baznīcās pulcējās cilvēki, lai iepazītu Baznīcas mantojumu, kristīgo ticību, draudzi un meklētu ceļu pie Dieva. Baznīcu nakts misija bija palīdzēt Latvijā nest garīgu atmodu. Baznīcu nakts pasākums sasaucas šogad ar vēsturisku faktu: aprit tieši 800 gadu, kopš pāvests Inocents III piešķīra Latvijas teritorijai (Livonijas sastāvā) nosaukumu Terra Mariana (Māras zeme).