Pieredzes apmaiņa pie Asares ev. lut. baznīcas priekšnieka

4.jūlijā mācītājs Alvis Āboliņš, draudzes priekšnieks Jānis Miezeris, priekšnieka vietnieks Vilis Kalniņš un draudzes locekle Ruta Daujate bijām pieredzes apmaiņā pie Asares ev. lut. Baznīcas priekšnieka Valērija Venediktova. Guvām atziņas, kā labāk organizēt baznīcas remontdarbus, gūt līdzekļus, rakstot projektus un vācot ziedojumus. Gūtās atziņas bija gan interesantas, gan arī mums pārņemamas. Iepazināmies tuvāk ar draudzes darbu kopumā.

Šajā pašā dienā piedalījāmies arī rekolekcijās Gārsenē. Esam pateicīgi draudzes priekšniekam Jānim Miezerim par organizēto braucienu un gūtajām atziņām draudzes darba pilnveidošanā.

Ruta Daujate.