Baznīcu nakts Viesītes Brīvības baznīcā

Tad tumsība Tev nebūs tumsa, un nakts Tev spīdēs kā diena.

IMG_4185Šogad 5. jūnijā pirmo reizi ārpus Rīgas notika visā valstī garīgās kultūras pasākums „Baznīcu nakts”. Visos Latvijas novados vairāk kā 100 baznīcās pulcējās cilvēki, lai iepazītu Baznīcas mantojumu, kristīgo ticību, draudzi un meklētu ceļu pie Dieva. Baznīcu nakts misija bija palīdzēt Latvijā nest garīgu atmodu. Baznīcu nakts pasākums sasaucas šogad ar vēsturisku faktu: aprit tieši 800 gadu, kopš pāvests Inocents III piešķīra Latvijas teritorijai (Livonijas sastāvā) nosaukumu Terra Mariana (Māras zeme).

Arī Sēlijas novadā vairākās baznīcās notika pasākums „Baznīcu nakts”. Viesītes Brīvības baznīcā pasākums risinājās no plkst. 18.00 līdz plkst. 24.00. Baznīcu nakts iesākās ar mūsu baznīcas lielā zvana skaņām. Viesus sagaidīja pasākuma organizatori un mazs eņģelītis Paulīne. Paulīne visiem viesiem pasniedza Latvijas karoga krāsas lentīti ar krustiņu ΛΩ (Es esmu sākums un beigas). Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Alvis Āboliņš teica ievadvārdus. Nelielu uzrunu pateica Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijeva k-gs, kas akcentēja, ka šīs pasākums rosinās Viesītes novada cilvēkos lielāku interesi par kristīgo ticību, draudzēm un baznīcu. Tad sekoja koncertprogramma, kuru izpildīja A.Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas un Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi. Jēkabpilieši rādīja, cik virtuozi viņi pārvalda savus mūzikas instrumentus, savukārt viesītieši rādīja dziedāšanas prasmi. Koncerts bija jauks un visi klausītāji dāsni dāvāja aplausus jaunajiem mūziķiem. Pēc autora domām Viesītes Mūzikas un mākslas skolas kora dziedājums bija pat izcils. Dueta Daniels Kivlenieks un Linda Luksteniece izpildījums pat aizrāva klausītājus. Pie digitālajām klavierēm pavadījumus spēlēja abu skolu direktores Smaida Ščerbicka un Inga Bartkeviča. Koncertmeistares bija Ligita Tuntule un Natālija Šimanovska. Pasākuma organizatoru vārdā gribu izteikt lielu paldies visām skolotājām par skaisto koncertprogrammu.

Pēc mūzikas skolu audzēkņu koncerta draudzes Svētdienas skolas vadītāja Larisa Bravacka kopā ar Diakona palīdzi Gundu Malcenieci organizēja bērnu darbnīcu „Eņģeļu svecītes”. Katrs bērns izveidoja savu individuālo svecīti, kuru, tumsai iestājoties, aizdedzināja un novietoja baznīcas logā. Katrā baznīcas logā bija izveidota ziedu kompozīcija, pateicoties dārzniecības „Ratnieki” vadītājai Ievai Feldmanei, kurai tad pievienoja eņģelīšu svecītes. Fantastisks skats kā mirdzēja visi baznīca slogi !

Tālāk programmā bija paredzēts mūsu novadnieka akadēmiķa Jāņa Stradiņ lasījums. Diemžēl, vairāku iemeslu dēļ viņš netika uz Viesīti. Tā vietā organizatori parādīja filmas par slaveniem sportistiem-kristiešiem. Te jāsaka paldies mūsu draudzes loceklim Jānim Grīnbergam, kas tehniski noorganizēja šo filmu rādīšanu. Sekoja kopīgs aizlūgums par Mieru un Patiesību Latvijā un Eiropā, ko veica visas Baznīcu naktī iesaistītās Latvijas draudzes.

Pulksten 20.00 sākās Viesītes kultūras pils amatieru teātra izrāde: „Mazais gans un lielais laupītājs”. Lugas autore ir slavena Austrijas rakstniece Lēne Meijere-Skumanca, kura raksta darbus par kristīgās ticības tēmām. Luga tika iestudēta mūsu režisores Aijas Rancova režijā. Tas bija jauns izaicinājums arī amatieru teātrim, jo šāda veida lugas teātris nekad nebija iestudējis. Pirmo reizi aktieri spēlēja baznīcā pie labas akustikas un digitālo ērģeļu pavadījumā (N. Šimanovskas k-dze). Izrāde bija izdevusies, skatītāji ar lielu interesi sekoja notikumu attīstībai. Žēl vienīgi, ka lugasuzvedums bija diezgan īss. Izrāde bija viens no centrālajiem pasākumiem, uz kuru cilvēki pat speciāli nāca.

Sekoja neliels pārtraukums, kurā Baznīcu nakts dalībniekiem bija iespēja uzkāpt baznīcas tornī un aplūkot vareno Liepājā lieto zvanu ar uztrakstu „Dievs stiprini, ka stāvu droši par dzimto zemi, tautas brīvību”. Ja Brīvības baznīcu iesvētīja 1939. gada 3. decembrī, tad zvans tika iesvētīts jau 1937. gada 17. decembrī. Daudzu Baznīcu nakts dalībnieki uzrakstīja aizlūgumus par sev mīļajiem cilvēkiem, kurus atstāja mācītājam. Par šiem cilvēkiem draudze aizlūdza Tezē lūgšanas noslēgumā.

Baznīcu nakts iesākās ar bērnu un jauniešu koncertu, bet noslēdzās ar jēkabpilieša Mareka Sarnovska koncertu „Par nevienaldzību pret sevi”. M. Sarnovskis pats ir kapelāns un mūziķu grupas „Zemes Mala” un radošās apvienības „Periscope” dibinātājs. Veselu stundu mākslinieks dziedāja ģitāras pavadījumā par cilvēka dzīvi un saistību ar Dievu. Bija atbraukusi Jēkabpils dzejniece un gleznotāja Ruta Štelmahere, kura Mareka dziedājuma starplaikos lasīja savu dzeju.   R. Štelmaheres dzejoļu grāmata „Klēpis” 2011. gadā saņēma Latvijas Literatūras gada balvu nominācijā „Labākais dzejas krājums”. Bija izstādītas baznīcā R. Štelmaheres sakrālās gleznas. Pēc koncerta māksliniece īsi pastāstīja par šo gleznu tapšanu. Beigās bija jautājumi un atbildes  māksliniekiem par viņu daiļradi.

Baznīcu nakts beidzās ar Tezē lūgšanu un noslēguma aizlūgumu mācītāja A. Āboliņa vadībā. Visi dalībnieki, kas izturēja līdz pasākuma beigām, sasēdās ap altāri un sveču gaismā veltīja sevi apcerei un aizlūgumiem.

Kopumā Viesītes Brīvības baznīcā sekmīgi norisinājās pasākums Baznīcu nakts. Bet tas nebūtu bijis iespējams bez mūsu Viesītes un Jēkabpils cilvēku atbalsta. Liels, liels paldies Viesītes kultūras pils direktorei Raisas Vasiļjevas k-dzei ! Bez viņas palīdzības garīgās kultūras pasākums Baznīcu nakts ne tuvu nebūtu bijis tāds, kāds bija. Liels paldies Aijai Rancovas k-dzei par uzdrīkstēšanos iestudēt lugu ! Paldies arī Viesītes novada domes cilvēkiem par atbalstu, īpaši domes priekšsēdētājam J. Dimitrijeva k-gam. Paklanos mūsu draudzes cilvēku priekšā, kuri nenobijās no manas ieceres organizēt šos svētkus: A. Āboliņam k-gam, J. Kovnackas k-dzei, N. Šimanovskas k-dzei,  M. Turļukas k-dzei, R. Daujates k-dzei, A. Muižnieces k-dzei, L. Bravackas k-dzei, G. Malcenieces j-dzei, R. Mašinskas k-dzei, S. Strautnieces k-dzei un daudziem citiem. Īpaši jāatzīmē Jolantas Kovnackas enerģija un izdoma pasākuma norises organizēšanā. Lai Dievs stāv visiem viņiem līdzās un palīdz grūtā brīdī !

Jānis Miezeris

Viesītes ev. lut. draudzes priekšnieks