Atsākas mācības Svētdienas Skolā

“Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie manis nākt,jo tādiem pieder Debesu Valstība.”

Mateja ev.18: 1-5

Atsākas mācības  Evaņģēliski Luteriskās Draudzes Svētdienas Skolā.
Pirmā tikšanās 2. oktobrī plkst.17.00 Svētdienas skolas telpās.
Gaidām!
Skolotājas: Larisa un Gunda