Oktobrī atsākas Bībeles stundas

bible studiesOktobrī atsākas Bībeles stundas, kuras notiks svētdienas skolas telpā ceturtdienās plkst. 18.00. Pirmajā reizē runāsim par nekristīgā pasaules uzskata izplatīšanos ne tikai pasaulē, bet arī Baznīcā. Turpmākajās reizēs studēsim Bībeli pēc materiāliem: Dieva plāns – mūsu izvēle, Dieva apsolījums – mūsu svētība, Dieva uzticība – mūsu cerība. Šīs darba burtnīcas būs par Veco derību, un to plāns ir līdzīgs draudzē jau zināmajam materiālam Augsim stipri Dieva ģimenē. Gaidīti visi, neskatoties uz dažādu sagatavotības līmeni!

Mācītājs Alvis Aboliņš