A/s „SEB banka” ziedo draudzei datorus

DSC09608

Attēlā:  draudzes priekšnieks J. Miezeris saņem SEB bankā ziedojumu

Mūsdienās visās dzīves sfērās notiek strauja informācijas tehnoloģiju ieviešana. Arī baznīcas nav izņēmumi. Viesītes Brīvības baznīcā no 2015. gada notiek digitalizācijas process: izveidota draudzes mājas lapa, veikts pieslēgums pie interneta, svētdienas skolas mācībās izmanto datoru.

Viena no lielākajām Latvijas komercbankām „SEB banka”  regulāri ziedo lietotu datortehniku skolām, biedrībām, sociālajiem uzņēmumiem u.c. Šogad draudze vērsās pie SEB bankas ar lūgumu palīdzēt ar datortehniku. Bankas informāciju tehnoloģiju speciālisti atbalstīja draudzes centienus un tā 2016. gada 13. maijā tika noslēgts Ziedojuma līgums. Š.g. 16. maijā draudzes priekšnieks tika uzaicināts ierasties SEB bankas centrālajā ēkā Valdlauči, Meistaru ielā 1, kur saņēma portatīvos datorus FSC LB S751. SEB bankas dāvinājums palīdzēt automatizēt uzskaiti, veikt operatīvu informācijas apmaiņu, nodrošināt dažādus baznīcas pasākumus.

Viesītes evaņģēliski luteriskā draudze izsaka lielu pateicību SEB bankai un tās speciālistiem par atbalstu un vēl svētību turpmākajā darbā.

”Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev pašam un neviens nemirst sev pašam”

(Pāvila vēstule romiešiem 14:7)

Jānis Miezeris Viesītes ev. lut. draudzes priekšnieks