SADARBĪBAS UZSĀKŠANA AR DIENVIDKALIFORNIJAS LATVIEŠU EVAŅĢĒLISKI LUTRISKO DRAUDZI

DSC09818Š.g. 9. septembrī Pasaules brīvo latviešu apvienības birojā Rīgā notika Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes vadības tikšanās ar ASV Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvi. Draudze bāzējas Losandželosā un ir viena no ietekmīgākajām Amerikas latviešu draudzēm. Tikšanās notika, pateicoties mūsu draudzes mantzines Jolantas Kovnackas k-dzes iniciatīvai.

Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski luterisko draudzi pārstāvēja tās valdes loceklis un revidents  Tālivaldis Paegles k-gs. T. Paegles k-gs viesojas Latvijā un atpūšas savās lauku mājās Limbažu novadā. Paegles k-gs nodeva sveicienus Viesītes draudzei no Amerikas draudzes priekšnieces Dainas Ābeles k-dzes.

Sarunu gaitā mēs apmainījāmies ar informāciju par abām draudzēm un to baznīcām. Tālivaldis Paegle pastāstīja, kā pēc 2. pasaules kara latvieši paši savām rokām cēluši baznīcu, tikai pirkuši celtniecības materiālus. Nesenā pagātnē aktīvo draudzes locekļu skaits bijis pāri 700 cilvēkiem. Pēdējos gados arī Amerikā samazinās draudzes locekļu skaits. Patlaban DK latviešu evaņģēliski luterisko baznīcu regulāri apmeklē tikai pāri 100 cilvēkiem. Problēma ir arī labu latviešu mācītāju trūkums. Savukārt es pastāstīju par Viesītes Brīvības baznīcas atjaunošanu. Uz ko es saņēmu apstiprinājumu, ka tas ir ļoti svētīgs darbs, ko mēs darot Latvijā. Arī Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski luteriskā draudze grib atbalstīt mūsu centienus un T. Paegles k-gs bija pilnvarots pasniegt mūsu draudzei ziedojumu baznīcas jumta seguma nomaiņai.

Tika pārrunātas abu draudžu sadarbības iespējas tuvākā nākotnē. Vienojāmies, ka pirmkārt, apmainīsimies ar informāciju par draudzēm un ievietosim attiecīgo informāciju draudžu mājas lapās. Otrkārt, ieteiksim draudžu vadībai organizēt regulāru aktuālāko ziņu sūtīšanu un publicēšanu. Nobeigumā uzaicināju tos Dienvidkalifornijas latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes locekļus, kas nākamajā gadā apmeklēs Latviju, viesoties Sēlijā un Viesītē. T. Paegles k-gs personīgi apsolīja, ka nākamgad noteikti brauks uz Latviju un ieplānos Viesītes Brīvības baznīcas apmeklējumu. Ceru, ka nostiprinoties sadarbībai ar Amerikas latviešu draudzi, arī Viesītes draudzes cilvēki varēs aizbraukt uz Kaliforniju, iepazīties ar Amerikas draudzes dzīves organizāciju un sniegt kultūras priekšnesumus DK latviešu evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

Jānis Miezeris

Viesītes evaņģēliski luteriskās

draudzes priekšnieks

Foto:  J. Miezeris un T. Paegle sarunu laikā

 Pasaules brīvo latviešu apvienības birojā.