AKCIJA JANVĀRĪ!!!

Lūgsim Dievu, J. Imbergs
Dievs dara mani par savu bērnu Kristībā, L. Čakare
Luteriskais garīgums

Kristība, Luterisms jautājumos un atbildēs
Žēlastība un atkal žēlastība
Lielais Katehisms (mīkstos vākos), M. Luters
Vakarēdiens, Luterisms jautājumos un atbildēs
Bērni – svētība un pienākums, Baikovi
Kristus krusts, Dž. Stots
Sekošana Kristum, D. Bonhēfers
Luterisms jautājumos un atbildēs
Lūkas evaņģēlijs II, A. Džasts
Labā vēsts šodien, R. Kolbs
Baznīcas Postilla IV, Luters
Dievs nāk pie manis dievkalpojumā, L. Čakare
Dieva āmurs, Bo Gīrcs
Dievs dod man Sevi Svētajā Vakarēdienā, L. Čakare
Otrais Mārtiņš [Hemnics], R. Proiss
Pēdas, G. Kalme
Durvis uz mājām, G. Kalme
Ap. Jāņa 1. vēst. skaidrojums, Lutes
Ap. Pētera vēstuļu skaidrojums, Luters
Ap. Pāvila vēstules Galatiešiem skaidrojums, Luters
Psalmu skaidrojums, Luters
Baznīca Bābeles gūstā, Luters
Magnificat skaidrojums, Luters
Baznīcas Postilla I-V sējumi, Luters
Baznīcas teoloģiskā atbildība, Slenska
Kristus baznīca, Bo Gīrcs
Evaņģēlija skaidrojums svētku un apustuļu dienām, Luters
Bauslība un Evaņģēlijs, Valters
Bīskaps Kārlis Irbe, konferences materiālu apkopojums
Latvijas baznīcas vēsture, R. Feldmanis, 2. izd
M. Lutera M. Katehisma skaidrojums, Girgensons
Kristība, Skērs
Dievs, kāpēc Tu guli? L. Andersons
Pravieša Jesajas grāmatas skaidrojums, M. Luters
Latvijas brāļu draudzes vēsture, Ceipe
Dienišķā maize, Vislofs
Viltus dievi, T. Kellers
Ciešanu problēma, tēva cerība
Sagrauts, Džonatans Fisks
Cīņa par lut. māc.izglītību, Talonens

VIENA CENA: EUR 1.00 gab.
minimālais pirkums EUR 10.00

Grāmatas var pasūtīt arī uz pakomātu (Pasta Stacija), aizpildot veidlapu šeit:

Cenas


Grāmatas var iegādāties arī birojā:
Otrdienās un ceturtdienās no 11-16.
Vēlams iepriekš piezvanīt 20089602