Ziedojumi

Viesītes evaņģēliski luteriskās draudzes rekvizīti:

 reģ. Nr. 90000298634,     konta Nr. LV75UNLA0050010572501

 a/s „SEB banka”,     SWIFT kods UNLALV2X.

Veicot ziedojumu lūdzam norādīt precīzi savu vārdu un uzvārdu, dzīves vietas adresi. Visi ziedotāji tiks ierakstīti baznīcas Ziedojumu grāmatā un būs redzami baznīcas mājas lapā www.viesitesbrivibasbaznica.lv. Ja vēlaties palikt kā anonīms ziedotājs, tad lūdzu to norādīt.

SAZIEDOTIE  LĪDZEKĻI 

Uz 2015. gada 1. augustu bija saziedoti   EUR  4667,70  ?

Dāsnākais ziedotājs š.g. 3. ceturksnī bija   Viesītes novada dome  ar  EUR 600,- baznīcas āra apgaismojuma izveidei

No saziedōtās naudas š.g. 3. ceturksnī bija izlietoti  EUR  1270,81  baznīcas āra apgaismojuma izveidei.