Pieredzes apmaiņa pie Asares ev. lut. baznīcas priekšnieka

4.jūlijā mācītājs Alvis Āboliņš, draudzes priekšnieks Jānis Miezeris, priekšnieka vietnieks Vilis Kalniņš un draudzes locekle Ruta Daujate bijām pieredzes apmaiņā pie Asares ev. lut. Baznīcas priekšnieka Valērija Venediktova. Guvām atziņas, kā labāk organizēt baznīcas remontdarbus, gūt līdzekļus, rakstot projektus un vācot ziedojumus. Gūtās atziņas bija gan interesantas, gan arī mums pārņemamas. Iepazināmies tuvāk ar draudzes darbu kopumā.

Svētdienas skola

DSC08464Pirmā tikšanās ar Svētdienas skolas bērniem notika Ražas svētkos, kur mācītājs Alvis Āboliņš deva svētību.

Kristus dzimšanas laikā esošajiem bērniem pievienojās jauni. Tika aizdegtas eglītē svecītes, un visi klātesošie iepriecināti ar dzejoļiem un dziesmām. Paldies Solvitai! Skatoties uz bērnu mirdzošajām acīm, mūs visus piepildīja mīlestība. „ Dievs ir mīlestība”, un mīlestības nekad nav par daudz.

KOPĪGAIS DARBS VIENO LUTERĀŅUS UN KATOĻUS

DSC07667Š.g. 5. un 6. aprīlī visa pasaule svinēja Lieldienas – Jēzus Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Tieši pirms Pūpolsvētdienas 28. martā Viesītes Evaņģēliski luteriskā draudze un Romas katoļu draudze nolēma sakopt Viesītes Brīvības baznīcu. Kaut gan laiks nebija īpaši labvēlīgs āra darbiem, tomēr tas talciniekus nenobaidīja un aktīvākie draudžu locekļi bija sanākuši darbam. Pēc īsas lūgšanas, ko vadīja mācītājs Alvis Āboliņš, sākās darbs. Solvita Strautnieces k-dze, kas organizēja baznīcas sakopšanas talku, sadalīja darbus un talcinieki sāka enerģiski pildīt savus uzdevumus. Daļa talcinieku veica baznīcas āra darbus: grāba un dedzināja sausās lapas, tīrīja baznīcas jumta notekas. Savukārt otra daļa draudžu locekļu tīrīja baznīcas iekštelpas un logus. Tika izrevidētas baznīcas palīgtelpās un tornī sakrājušās mantas un sakārtotas šīs telpas.